บริจาค

เดือน: มีนาคม 2022

ขอขอบคุณ Kids Action for Kids สนับสนุนโครงการสร้างรอยยิ้ม

ขอขอบคุณ Kids Action for Kids สนับสนุนโครงการสร้างรอยยิ้ม ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เปิดโครงการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Perfect Smile)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เปิดโครงการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Perfect Smile) ณ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

ประชุมเกี่ยวกับโครงการ “Broaden the Smile-Speech-Hearing of Cleft Lip, Cleft Palate and Craniofacial”

Operation Smile International และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทย ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ “Broaden the Smile-Speech-Hearing of Cleft Lip, Cleft Palate and Craniofacial”

ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์”

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์” โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาทักษะ

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งการกุศล “Run To Give” บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

1 2