บริจาค

การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ได้ทำการผ่าตัดรักษาเด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 15,000 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การรักษาของเราแบ่งออกเป็น

 • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์
 • โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา
 • ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
284 ราย

สระบุรี

สระบุรี
50 ราย

นนทบุรี

นนทบุรี
159 ราย

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
638 ราย

ตรัง

ตรัง 249 ราย

ตาก

ตาก
1,425 ราย

สงขลา

สงขลา
615 ราย

ยะลา

ยะลา 60 ราย

นครราชสีมา

นครราชสีมา
724 ราย

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
642 ราย

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี
1,516 ราย

อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
132 ราย

ยโสธร

ยโสธร
703 ราย

สุรินทร์

สุรินทร์
929 ราย

ลำปาง

ลำปาง
217 ราย

พิษณุโลก

พิษณุโลก
1,512 ราย

ขอนแก่น

ขอนแก่น
373 ราย

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี
17 ราย

ชลบุรี

ชลบุรี
677 ราย

นครปฐม

นครปฐม
85 ราย

บึงกาฬ

บึงกาฬ
33 ราย

อุดรธานี

อุดรธานี
100 ราย

สกลนคร

สกลนคร
48 ราย

หนองคาย

หนองคาย
70 ราย

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
16 ราย

เชียงใหม่

เชียงใหม่
2,313 ราย

น่าน

น่าน
218 ราย

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
206 ราย

เชียงราย

เชียงราย 18 ราย

THA_2006_Too_02
THA_2013_Sisaket_OR_Scene_039
ทุก 3 นาที ทั่วโลก มีเด็กหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

โดยเฉลี่ยจะมีเด็กเกิดใหม่ 2,000 รายต่อปี หรือ 1 ใน 700 คน ที่มีภาวะปากแหว่งหรือเพดานโหว่ ยังไม่รวมถึงชาวเขา ผู้ลี้ภัย และผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาที่เราไม่ทราบจำนวน

 • ในแต่ละปี มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เปิดโครงการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้ 10 – 12 โครงการ ซึ่งจะสามารถรักษาเด็กๆ ทั่วประเทศได้กว่า 1,000 ราย ต่อปี
 • เพียง 45 นาที การผ่าตัดแก้ไขภาวะริมฝีปากแหว่งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งได้ตลอดไป
 • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดอาการปากแหว่งหรือเพดานโหว่เฉลี่ยประมาณ 25,000 – 30,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง

TImeline of our missions

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์, แม่ฮ่องสอน

Screening date : 11 กุมภาพันธ์ 2562

Surgical Day : 15 กุมภาพันธ์ 2562

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 9 กันยายน 2562

Surgical Day : 13 กันยายน 2562

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 3 พฤศจิกายน 2562

Surgical Day : 8 พฤศจิกายน 2562

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลลำปาง, ลำปาง

โรงพยาบาลตรัง, ตรัง

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือ ประสานงานการรักษาเป็นเครือข่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีม

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเครือข่าย ในพื้นที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลลำปาง
 2. พัฒนาโปรแกรม CF เวอร์ชัน 4 เพื่อรองรังการใช้งานที่ง่าย ติดตาม ค้นหา และรวบรวมข้อมูล
 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์, แม่ฮ่องสอน

Screening date : 11 กุมภาพันธ์ 2561

Surgical Day : 15 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลบึงกาฬ, บึงกาฬ

Screening date : 10 กันยายน 2561

Surgical Day : 14 กันยายน 2561

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 4 พฤศจิกายน 2561

Surgical Day : 9 พฤศจิกายน 2561

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลลำปาง, ลำปาง

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือ ประสานงานการรักษาเป็นเครือข่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีม

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเครือข่าย ในพื้นที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลแพร่
 2. พัฒนาโปรแกรม CF เวอร์ชัน 4 เพื่อรองรังการใช้งานที่ง่าย ติดตาม ค้นหา และรวบรวมข้อมูล
 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์, แม่ฮ่องสอน

Screening date : 9 กุมภาพันธ์ 2560

Surgical Day : 12 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 5 พฤศจิกายน 2560

Surgical Day : 10 พฤศจิกายน 2560

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลตรัง, ตรัง

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือ ประสานงานการรักษาเป็นเครือข่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีม

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

วัตถุประสงค์

 1. จัดวางระบบการส่งต่อผู้ป่วย ( เรื่องสิทธิการรักษา ) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ในพื้นที่การส่งต่อ จังหวัดเชียงใหม่
 2. จัดทำ data input individual case โดย แปลงข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ มาบันทึกลงในโปรแกรม จากข้อมูลพื้นที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. Coaching ให้พื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขสามารถ Improve performance
 4. monitor ข้อมูลที่เข้ามาเพื่อวิเคราะห์ กำหนดทิศทางการทำงาน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์, แม่ฮ่องสอน

Screening date : 9 กุมภาพันธ์ 2559

Surgical Day : 12 กุมภาพันธ์ 2559

โรงพยาบาลยโสธร, ยโสธร

Screening date : 9 พฤษภาคม 2559

Surgical Day : 13 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลหนองคาย, หนองคาย

Screening date : 5 กันยายน 2559

Surgical Day : 9 กันยายน 2559

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 6 พฤศจิกายน 2559

Surgical Day : 11 พฤศจิกายน 2559

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลตรัง, ตรัง

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือ ประสานงานการรักษาเป็นเครือข่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีม

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเครือข่าย ในพื้นที่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน จังหวัด พะเยา และ พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ บางส่วน
 2. One Stop DATA Operation Center เป็นการสร้างฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบ Cloud Database (Program and Application) เพื่อใช้เก็บข้อมูลการรักษา และนำข้อมูลผู้ป่วยรวมถึงการรักษาผู้ป่วย
 3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ เผยแพร่ อบรมและสนับสนุนงานวิจัย Knowledge Management (KM), Research and Innovation

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

Screening date : 5 กรกฎาคม 2558

Surgical Day : 5 ตุลาคม 2558

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

Screening date : 5 พฤศจิกายน 2558

Surgical Day : 15 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 9 กรกฎาคม 2558

Surgical Day : 9 พฤศจิกายน 2558

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 มกราคม 2558

Surgical Day : 11 มิถุนายน 2558

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือ ประสานงานการรักษาเป็นเครือข่าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีม

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ
 2. Program and Application เพื่อใช้เก็บข้อมูลการรักษา และนำข้อมูลผู้ป่วยการใช้รักษาผู้ป่วยร่วมกันในโรงพยาบาลเครือข่าย แบบ One Stop Database Center
 3. พัฒนา เพื่อให้เป็น Center of Knowledge, Knowledge Management (จัดการความรู้)และ Routine to Research

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 17 กุมภาพันธ์  2557

Surgical Day : 20 กุมภาพันธ์  2557

โรงพยาบาลนครปฐม, นครปฐม

Screening date : 9 มกราคม 2557

Surgical Day : 9 พฤษภาคม 2557

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 กุมภาพันธ์  2557

Surgical Day : 11 กรกฎาคม 2557

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

โรงพยาบาลอุดรธานี, อุดรธานี

โรงพยาบาลชลประทาน, นนทบุรี

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 18 กุมภาพันธ์  2556

Surgical Day : 21 กุมภาพันธ์  2556

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 13 กันยายน 2556 

Surgical Day : 16 กันยายน 2556 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 18 กันยายน 2556 

Surgical Day : 15 มกราคม 2556 

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 มีนาคม  2556 

Surgical Day : 11 สิงหาคม  2556 

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลน่าน, น่าน

Screening date : 13 กุมพาพันธ์ 2555

Surgical Day : 15 กุมพาพันธ์ 2555

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 20 กันยายน 2555

Surgical Day : 25 กันยายน 2555

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลน่าน, น่าน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลชลประทาน, นนทบุรี

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, สกลนคร

Screening date : 2 กรกฎาคม 2554

Surgical Day : 2 พฤศจิกายน 2554

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 25 เมษายน 2554

Surgical Day : 29 เมษายน 2554

โรงพยาบาลตรัง, ตรัง

Screening date : 26 กันยายน 2554

Surgical Day : 30 กันยายน 2554

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 มิถุนายน 2554

Surgical Day : 11 พฤศจิกายน 2554

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ขอนแก่น

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

Screening date : 24 พฤษภาคม 2553

Surgical Day : 28 พฤษภาคม 2553

โรงพยาบาลตรัง, ตรัง

Screening date : 16 กันยายน 2553

Surgical Day : 16 กันยายน 2553

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 18 ตุลาคม 2553

Surgical Day : 22 ตุลาคม 2553

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 กรกฎาคม 2553

Surgical Day : 11 ธันวาคม 2553

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลชลประทาน, นนทบุรี

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 25 เมษายน 2552

Surgical Day : 5 มกราคม 2552

โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ขอนแก่น

Screening date : 18 สิงหาคม 2552

Surgical Day : 20 สิงหาคม 2552

โรงพยาบาลยโสธร, ยโสธร

Screening date : 14 กันยายน 2552

Surgical Day : 18 กันยายน 2552

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 11 กุมภาพันธ์ 2552

Surgical Day : 11 กรกฎาคม 2552

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 23 พฤศจิกายน 2552

Surgical Day : 26 พฤศจิกายน 2552

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลสังขละบุรี, กาญจนบุรี

Screening date : 2 พฤศจิกายน 2551

Surgical Day : 14 กุมภาพันธ์ 2551

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 24 มีนาคม 2551

Surgical Day : 28 มีนาคม 2551

โรงพยาบาลยโสธร, ยโสธร

Screening date : 9 สิงหาคม 2551

Surgical Day : 9 ธันวาคม 2551

โรงพยาบาลน่าน, น่าน

Screening date : 29 กันยายน 2551

Surgical Day : 10 มกราคม 2551

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 กุมภาพันธ์ 2551

Surgical Day : 11 กรกฎาคม 2551

โรงพยาบาลชลบุรี,ชลบุรี

Screening date : 28 พฤศจิกายน 2551

Surgical Day : 30 พฤศจิกายน 2551

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลา

โรงพยาบาลชลประทาน, นนทบุรี

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

Screening date :

Surgical Day :

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ

Screening date :

Surgical Day :

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

Screening date :

Surgical Day :

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด

Screening date : 6 พฤษภาคม 2550

Surgical Day : 6 สิงหาคม 2550

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date :

Surgical Day :

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date :

Surgical Day :

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 สิงหาคม 2550

Surgical Day : 16 พฤศจิกายน 2550

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ

Screening date : 13 กุมภาพันธ์ 2549

Surgical Day : 16 กุมภาพันธ์ 2549

โรงพยาบาลยโสธร, ยโสธร

Screening date : 23 เมษายน 2549

Surgical Day : 28 เมษายน 2549

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 23 เมษายน 2549

Surgical Day : 28 เมษายน 2549

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 9 พฤศจิกายน 2549

Surgical Day : 14 กันยายน 2549

โรงพยาบาลน่าน, น่าน

Screening date : 18 พฤศจิกายน 2549

Surgical Day : 23 พฤศจิกายน 2549

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 12 พฤศจิกายน 2549

Surgical Day : 15 ธันวาคม 2549

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลชลประทาน, นนทบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 14 กุมภาพันธ์ 2548

Surgical Day : 17 กุมภาพันธ์ 2548

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 25 เมษายน 2548

Surgical Day : 29 เมษายน 2548

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 20 พฤษภาคม 2548

Surgical Day : 6 มีนาคม 2548

โรงพยาบาลสระบุรี, สระบุรี

Screening date : 21 มิถุนายน 2548

Surgical Day : 21 มิถุนายน 2548

โรงพยาบาลน่าน, น่าน

Screening date : 10 พฤษภาคม 2548

Surgical Day : 10 พฤษภาคม 2548

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 24 พฤศจิกายน 2548

Surgical Day : 12 กุมภาพันธ์ 2548

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โรงพยาบาลขอนแก่น, ขอนแก่น

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลน่าน, น่าน

Screening date : 3 ตุลาคม 2547

Surgical Day : 3 ธันวาคม 2547

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 10 ธันวาคม 2547

Surgical Day : 24 ตุลาคม 2547

โรงพยาบาลแม่สอด, ตาก

Screening date : 11 สิงหาคม 2547

Surgical Day : 11 ธันวาคม 2547

โรงพยาบาลขอนแก่น, ขอนแก่น

Screening date : 15 พฤศจิกายน 2547

Surgical Day : 21 พฤศจิกายน 2547

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลนครปฐม, นครปฐม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 5 มิถุนายน 2546

Surgical Day : 5 กันยายน 2546

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 10 มกราคม 2546

Surgical Day : 12 พฤศจิกายน 2546

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ขาดเงินทุนในการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัด ดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่สะดวกตั้งแต่เปิดโครงการจนกว่าจำนวนผู้ป่วยครบตามกำหนดที่ตั้งไว้

Ongoing Medical Missions

Ongoing Medical Missions where we fund a local hospital to provide surgeries and ongoing care. The other benefit is that the surgeons are available at the hospital to offer follow-up surgeries and continuous post-operative care when necessary.

โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 25 มีนาคม 2545

Surgical Day : 4 พฤษภาคม 2545

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 20 พฤษภาคม 2545

Surgical Day : 25 พฤษภาคม 2545

โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ

Screening date : 20 พฤษภาคม 2545

Surgical Day : 25 พฤษภาคม 2545

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 10 ตุลาคม 2545

Surgical Day : 20 ตุลาคม 2545

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 20 ธันวาคม 2545

Surgical Day : 25 ธันวาคม 2545

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลปิยะเวท, กรุงเทพมหานคร

Screening date : 22 เมษายน 2544

Surgical Day : 25 เมษายน 2544

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 30 เมษายน 2544

Surgical Day : 5 กุมภาพันธ์ 2544

โรงพยาบาลยะลา, ยะลา

Screening date : 10 มกราคม 2544

Surgical Day : 31 ตุลาคม 2544

โรงพยาบาลสุรินทร์, สุรินทร์

Screening date : 10 ธันวาคม 2544

Surgical Day : 19 ตุลาคม 2544

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี

Screening date : 17 ธันวาคม 2544

Surgical Day : 21 ธันวาคม 2544

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลยโสธร, นครศรีธรรมราช

Screening date : 10 ธันวาคม 2543

Surgical Day : 23 ตุลาคม 2543

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลยโสธร, ยโสธร

Screening date : 23 มีนาคม 2542

Surgical Day : 4 มีนาคม 2542

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลลำปาง, ลำปาง

Screening date : 28 กันยายน 2541

Surgical Day : 14 ตุลาคม 2541

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์

เรานำคณะแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์

Weeklong Medical Missions

where we take a team of professionals to provide free surgeries per week whereno care is available.

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร

Screening date : 26 กันยายน 2540

Surgical Day : 10 มกราคม 2540

โรงพยาบาลยโสธร, ยโสธร

Screening date : 10 กุมภาพันธ์ 2540

Surgical Day : 14 ตุลาคม 2540

โครงการดูแลหลังการผ่าตัด

ความผิดปกติบนใบหน้าของผู้ป่วยแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันไป บางรายอาจมีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือต้องรับการผ่าตัดหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเฉพาะในกรุงเทพฯ เรามุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพื่อการรักษาและดูแลหลังการผ่าตัดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ยังจัดกิจกรรมค่ายฝึกพูด เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหว่เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ารับการฝึกพูดและออกเสียงจากนักอรรถบำบัดร่วมกับพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เด็กที่ผ่านการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่มาแล้วจะประสบปัญหาด้านการพูด นักอรรถบำบัดจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเยียวยาปัญหาดังกล่าว สามารถช่วยปรับแก้ไขให้การพูดของเด็กคืนสู่ปกติ หรือให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

สนับสนุนอุปกรณ์
และเครื่องมือทางการแพทย์

เพื่อรับประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยในโครงการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มทั่ว โลกมูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้กำหนดนโยบายการรักษาสากลวางมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นตอนการรักษาที่ปลอดภัยให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และออกเอกสารรับรองบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยในโครงการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มทั่วโลกได้รับการรักษาที่มีความปลอดภัยด้วยมาตรฐานเดียวกัน

การฝึกอบรมแก่อาสาสมัครทางการแพทย์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้มีส่วนสนับสนุนทางการแพทย์ไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (American Heart Association) จัดการฝึกการอบรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรแพทย์และพยาบาลไทยทั่วประเทศ เช่น

จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง

การอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

การอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

โครงการนักเรียน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เปิดชมรมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสา และพัฒนาภาวะความรับผิดชอบและสร้างความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน จากการเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า 17 โรงเรียน

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เด็กนักเรียนเหล่านี้นอกจากจะร่วมออกหน่วยในฐานะอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังมีหน้าที่หลักในการช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่มูลนิธิฯ และจัดกิจกรรมระดมทุน ผ่านกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน

เรื่องราวของนักเรียนอาสาสมัคร

เข้าร่วม ชมรมสร้างรอยยิ้ม

 • โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ มัธยมศึกษาตอนต้น
 • โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โรงเรียนบางกอกพัฒนา
 • โรงเรียนนานาชาตินิสท์
 • โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
 • โรงเรียนนานาชาติเดอะ รีเจนท์
 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
 • โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
 • โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
 • โรงเรียนนานาชาติแอสคอท
 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน
 • โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่
 • โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์
 • โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สุขุมวิท
 • โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
 • โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ