บริจาค

เดือน: พฤษภาคม 2022

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เปิดโครงการ “BURN AID Project” ร่วมกับ โรงพยาบาลชลบุรี

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เปิดโครงการ “BURN AID Project” ร่วมกับ โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อผู้ป่วยจากแผลไหม้

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุน “โครงการฝึกพูด” รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม ปี 2564

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม ปี 2564 ‘ผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา’ จำนวน 50 รอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุน “โครงการสร้างรอยยิ้ม” รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 รอยยิ้ม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้โรงพยาบาลพะเยา ไม่สามารถตอบรับโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้โรงพยาบาลพะเยา ไม่สามารถตอบรับโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 และยังมิได้มีการกำหนดการโครงการฯ ขึ้นใหม่

ขอขอบพระคุณ “MONAMADE” นำโดย เด็กหญิงณฐา นานาศิลป์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ “MONAMADE” นำโดย เด็กหญิงณฐา นานาศิลป์ ได้จัดทำ Cookies วาดเป็นลัญลักษณ์ภาวะปากแหว่ง

ขอขอบพระคุณบริษัทอิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด และน้องๆกลุ่ม Well Done

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณบริษัทอิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด และน้องๆกลุ่ม Well Done จำนวน 128 ราย

ขอขอบคุณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดแผนงานการรับรู้และระดมทุน “TU Contest ยิ่งรู้จัก ยิ่งอยากช่วย”