วัน: 15 มกราคม 2019

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าที่ร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ที่ยากไร้ให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม กับโครงการสร้างรอยยิ้ม