บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty  ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีรอยยิ…

ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 88,888 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาผ่าตัดแก่เด็กที่มีภาวะปากแหว่…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณภาพยนตร์อีเรียมซิ่ง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณภาพยนตร์อีเรียมซิ่ง นำโดย คุณฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการผลิต คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สา…

ขอขอบคุณ แผนกส่วนคลังน้ำมันกรุงเทพฯ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ แผนกส่วนคลังน้ำมันกรุงเทพฯ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 16,000 บาท เพื่อช่ว…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ‘กองทุนครูดิน’

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ‘กองทุนครูดิน’ นำโดย ครูดิน-สถาวร จันทร์ผ่องศรี คุณฮ้อ คุณณฐินี และน้องแพร ธิษะนา ได้ร่วมบริจาคเงิน…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

No post

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty  ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีรอยยิ…

ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 88,888 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาผ่าตัดแก่เด็กที่มีภาวะปากแหว่…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณภาพยนตร์อีเรียมซิ่ง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณภาพยนตร์อีเรียมซิ่ง นำโดย คุณฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการผลิต คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สา…

ขอขอบคุณ แผนกส่วนคลังน้ำมันกรุงเทพฯ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ แผนกส่วนคลังน้ำมันกรุงเทพฯ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 16,000 บาท เพื่อช่ว…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ‘กองทุนครูดิน’

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ‘กองทุนครูดิน’ นำโดย ครูดิน-สถาวร จันทร์ผ่องศรี คุณฮ้อ คุณณฐินี และน้องแพร ธิษะนา ได้ร่วมบริจาคเงิน…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty  ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีรอยยิ…

ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 88,888 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาผ่าตัดแก่เด็กที่มีภาวะปากแหว่…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณภาพยนตร์อีเรียมซิ่ง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณภาพยนตร์อีเรียมซิ่ง นำโดย คุณฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการผลิต คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สา…

ขอขอบคุณ แผนกส่วนคลังน้ำมันกรุงเทพฯ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ แผนกส่วนคลังน้ำมันกรุงเทพฯ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 16,000 บาท เพื่อช่ว…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ‘กองทุนครูดิน’

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ‘กองทุนครูดิน’ นำโดย ครูดิน-สถาวร จันทร์ผ่องศรี คุณฮ้อ คุณณฐินี และน้องแพร ธิษะนา ได้ร่วมบริจาคเงิน…

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]