บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณน้อง ๆ วง Namjai (วงน้ำใจ) และ Lions Rock! ที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม