บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยาสีฟัน โคโดโม จำนวน 1,073 หลอด และน้ำยาบ้วนปากเด็กโคโดโม ขนาด จำนวน 168 ขวด…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Applecrumby

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Applecrumby ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 15 ลัง มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

ขอขอบคุณ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อวางกล่องบริจาค…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty  ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีรอยยิ…

ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 88,888 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาผ่าตัดแก่เด็กที่มีภาวะปากแหว่…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยาสีฟัน โคโดโม จำนวน 1,073 หลอด และน้ำยาบ้วนปากเด็กโคโดโม ขนาด จำนวน 168 ขวด…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Applecrumby

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Applecrumby ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 15 ลัง มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

ขอขอบคุณ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อวางกล่องบริจาค…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty  ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีรอยยิ…

ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 88,888 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาผ่าตัดแก่เด็กที่มีภาวะปากแหว่…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยาสีฟัน โคโดโม จำนวน 1,073 หลอด และน้ำยาบ้วนปากเด็กโคโดโม ขนาด จำนวน 168 ขวด…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Applecrumby

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Applecrumby ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 15 ลัง มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

ขอขอบคุณ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อวางกล่องบริจาค…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ BB Kitty  ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กับมูลนิธิสร้างอยยิ้ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ในโครงการก…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ​ เตชัสวรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีรอยยิ…

ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ คุณพัทธ์ธีรา สกุลวิริยะธรรม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 88,888 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาผ่าตัดแก่เด็กที่มีภาวะปากแหว่…

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]