บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ขอขอบคุณ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัด ‘ตลาดนัดกิจกรรม เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณภรรศธร ศรีกุล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณภรรศธร ศรีกุล ได้บริจาคเงินจำนวน 31,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนค่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณน้อง ๆ ทูตสร้างรอยยิ้มในนาม วงน้ำใจ (NAMJAI Band) และ Lions Rock

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณน้อง ๆ ทูตสร้างรอยยิ้มในนาม วงน้ำใจ (NAMJAI Band) และ Lions Rock! บริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดา…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยของเรา  

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์

ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเค้ารอยยิ้มที่ส…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ผู้แทนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจณ์ ประธ…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

No post

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ขอขอบคุณ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัด ‘ตลาดนัดกิจกรรม เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณภรรศธร ศรีกุล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณภรรศธร ศรีกุล ได้บริจาคเงินจำนวน 31,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนค่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณน้อง ๆ ทูตสร้างรอยยิ้มในนาม วงน้ำใจ (NAMJAI Band) และ Lions Rock

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณน้อง ๆ ทูตสร้างรอยยิ้มในนาม วงน้ำใจ (NAMJAI Band) และ Lions Rock! บริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดา…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยของเรา  

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์

ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเค้ารอยยิ้มที่ส…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ผู้แทนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจณ์ ประธ…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ขอขอบคุณ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัด ‘ตลาดนัดกิจกรรม เพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณภรรศธร ศรีกุล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณภรรศธร ศรีกุล ได้บริจาคเงินจำนวน 31,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนค่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณน้อง ๆ ทูตสร้างรอยยิ้มในนาม วงน้ำใจ (NAMJAI Band) และ Lions Rock

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณน้อง ๆ ทูตสร้างรอยยิ้มในนาม วงน้ำใจ (NAMJAI Band) และ Lions Rock! บริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดา…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยของเรา  

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์

ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเค้ารอยยิ้มที่ส…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ผู้แทนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจณ์ ประธ…

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]