บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยของเรา  

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์

ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเค้ารอยยิ้มที่ส…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ผู้แทนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจณ์ ประธ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ เจลล้างมือ อนามัย ขนาด 50 มิ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล นำโดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไอวีแอล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม อ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยของเรา  

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์

ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเค้ารอยยิ้มที่ส…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ผู้แทนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจณ์ ประธ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ เจลล้างมือ อนามัย ขนาด 50 มิ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล นำโดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไอวีแอล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม อ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ

ขอขอบคุณ น้องๆ กลุ่ม Smile Club จากโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยของเรา  

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์

ขอขอบคุณ ออร์แกนิคซีดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดให้กับน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเค้ารอยยิ้มที่ส…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ผู้แทนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจณ์ ประธ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ เจลล้างมือ อนามัย ขนาด 50 มิ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล นำโดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไอวีแอล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม อ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท…

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]