บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์”

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์" โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาทักษะ

ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific ได้บริจาคแปรงสีฟัน จำนวน 960 อัน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิส…

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งการกุศล "Run To Give" บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ข่าวสารเเละกิจกรรม

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์”

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์" โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาทักษะ

ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific ได้บริจาคแปรงสีฟัน จำนวน 960 อัน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิส…

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งการกุศล "Run To Give" บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ข่าวสารเเละกิจกรรม

ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณคุณสุพรรณ โชติกะพุกกณะ, คุณภีม โชติกะพุกกณะ. คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ และคุณโชษิตา จันทรวิโรจน์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์”

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์" โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาทักษะ

ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific ได้บริจาคแปรงสีฟัน จำนวน 960 อัน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน

คุณอภิชาติ หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ และคุณอลัน แคม จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิส…

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งการกุศล "Run To Give" บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]