บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ เจลล้างมือ อนามัย ขนาด 50 มิ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล นำโดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไอวีแอล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม อ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ มูลนิธิใจกระทิง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิใจกระทิง มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 1,800,000 บาท ภายใต้ โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา เพื่อน…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (คอนเวิร์ส)

Converse ได้จัดกิจกรรมแคมเปญร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ภายใต้ชื่อ “เติมรอยยิ้ม” โดยเมื่อซื้อ Converse รุ่น Jack Purcell ที่ Shop และ Lazada …

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

ขอขอบคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ที่ได้บริจาคเงินจากในส่วนของ Mask NAGAxPalit จำนวน 267,515 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดา…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

No post

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ เจลล้างมือ อนามัย ขนาด 50 มิ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล นำโดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไอวีแอล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม อ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ มูลนิธิใจกระทิง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิใจกระทิง มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 1,800,000 บาท ภายใต้ โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา เพื่อน…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (คอนเวิร์ส)

Converse ได้จัดกิจกรรมแคมเปญร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ภายใต้ชื่อ “เติมรอยยิ้ม” โดยเมื่อซื้อ Converse รุ่น Jack Purcell ที่ Shop และ Lazada …

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

ขอขอบคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ที่ได้บริจาคเงินจากในส่วนของ Mask NAGAxPalit จำนวน 267,515 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดา…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ช้อปปี้ มอลล์ จำกัด และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ เจลล้างมือ อนามัย ขนาด 50 มิ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอล นำโดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไอวีแอล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม อ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ มูลนิธิใจกระทิง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิใจกระทิง มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 1,800,000 บาท ภายใต้ โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา เพื่อน…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (คอนเวิร์ส)

Converse ได้จัดกิจกรรมแคมเปญร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ภายใต้ชื่อ “เติมรอยยิ้ม” โดยเมื่อซื้อ Converse รุ่น Jack Purcell ที่ Shop และ Lazada …

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

ขอขอบคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ที่ได้บริจาคเงินจากในส่วนของ Mask NAGAxPalit จำนวน 267,515 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดา…

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]