บริจาค

ข่าวสารเเละกิจกรรม

[custom_newss]

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 685,000 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท วิตช์ ดีมานด์ จำกัด

บริษัท วิตช์ ดีมานด์ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่าผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตั้งแต่วัน 17 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วัน 17 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อรักษาผ่าตัดให้…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และ ลิสเตอรีน

วัตสัน ร่วมกับ ลิสเตอรีน มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 882,607.15 บาท ภายใต้แคมเปญ “GIVE A SMILE” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง

ขอขอบคุณบริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ได้จัดทำสินค้าคอลเลกชันพิเศษ “Every Child Deservese a Happy Smile” ครั้งที่ 2 มีเสื้…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 685,000 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท วิตช์ ดีมานด์ จำกัด

บริษัท วิตช์ ดีมานด์ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่าผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตั้งแต่วัน 17 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วัน 17 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อรักษาผ่าตัดให้…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และ ลิสเตอรีน

วัตสัน ร่วมกับ ลิสเตอรีน มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 882,607.15 บาท ภายใต้แคมเปญ “GIVE A SMILE” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง

ขอขอบคุณบริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ได้จัดทำสินค้าคอลเลกชันพิเศษ “Every Child Deservese a Happy Smile” ครั้งที่ 2 มีเสื้…

ข่าวสารเเละกิจกรรม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 685,000 บาท เพื่อสมทบทุนค่ารักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท วิตช์ ดีมานด์ จำกัด

บริษัท วิตช์ ดีมานด์ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่าผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วย ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตั้งแต่วัน 17 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วัน 17 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อรักษาผ่าตัดให้…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และ ลิสเตอรีน

วัตสัน ร่วมกับ ลิสเตอรีน มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 882,607.15 บาท ภายใต้แคมเปญ “GIVE A SMILE” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประ…

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง

ขอขอบคุณบริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ได้จัดทำสินค้าคอลเลกชันพิเศษ “Every Child Deservese a Happy Smile” ครั้งที่ 2 มีเสื้…

ช่องทางการบริจาค

e-Donation
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2
หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่ [email protected]

ช่องทางสำหรับการบริจาค

บริจาคโดยออกเช็คสั่งจ่าย บัตรเครดิต หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 285-1-35204-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 092-013280-4

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบิ๊กซีพระราม4
บัญชีเลขที่ 269-2-21984-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 059-285134-9

ธนาคารกสิกร
บัญชีเลขที่ 127-435422-2

หากต้องการใบเสร็จรบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่มาที่
อีเมล [email protected]