บริจาค
คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัดมอบรายได้จากการจำหน่ายมาการองแสนอร่อยในกล่องเก๋