บริจาค

วัน: 10 มีนาคม 2022

ประชุมเกี่ยวกับโครงการ “Broaden the Smile-Speech-Hearing of Cleft Lip, Cleft Palate and Craniofacial”

Operation Smile International และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทย ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ “Broaden the Smile-Speech-Hearing of Cleft Lip, Cleft Palate and Craniofacial”