บริจาค

วัน: 3 มีนาคม 2022

ขอขอบคุณโรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ

ขอขอบคุณโรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายชุดน้ำชายามบ่าย บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม