บริจาค
ครอบครัวของหนึ่งถูกเพื่อนๆ และครอบครัวอื่นๆ ล้อเลียน สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวพูดติดตลกกับแม่ของหนึ่งว่า "ลูกเธอไม่สมประกอบเหรอ"