บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม ปี 2564 'ผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา' จำนวน 50 รอยยิ้ม