บริจาค
Operation Smile International และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทย ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ "Broaden the Smile-Speech-Hearing of Cleft Lip, Cleft Palate and Craniofacial"