บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ "MONAMADE" นำโดย เด็กหญิงณฐา นานาศิลป์ ได้จัดทำ Cookies วาดเป็นลัญลักษณ์ภาวะปากแหว่ง