บริจาค
ขอขอบคุณโรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายชุดน้ำชายามบ่าย บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม