บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) , บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), มูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน