บริจาค
ความมหัศจรรย์ของงานที่มูลนิธิฯ ทำจะปรากฎให้เห็นต่อหน้าคุณนี่เอง เด็กน้อย 5 ขวบคนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สามารถกลับออกมาวิ่งเล่นได้อีกครั้งภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงหลังจากที่ยาสลบ