บริจาค
หลังจากเห็นเด็กในวันคัดกรอง ในระหว่าง/หลังจากการผ่าตัด มันจะเป็นอะไรที่อยู่ในใจผมตลอดไป และเป็นแรงผลักดันความปรารถนาของผมในการเพิ่มการรับรู้ในเรื่องของเด็กและผู้ใหญ่ที่ควรจะยิ้มด้วยความเชื่อ