บริจาค
เมื่อทิพยรัตน์เกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่ง เธอแทบจะไม่มีความหวังที่จะได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้มีชีวิตที่ปกติเหมือนเด็กทั่วไป