บริจาค
พ่อแม่ของชนธรทำใจได้แล้วที่มีลูกอย่างกระทันหัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกครั้ง เมื่อพบบว่าลูกชายที่เกิดมามีความผิดปกติ