บริจาค
ฉันเข้าร่วมภารกิจนี้โดยคิดว่าฉันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก ๆ ได้ แต่มันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปด้วยตลอดกาล