บริจาค
แต่หน้าตารูปร่างของโอ๊ตทำให้แม่วัย 38 ปีหวั่นกลัว เธอไม่คาดว่าลูกชายจะมีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และเท้าผิดรูป