บริจาค

บริจาคเพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เลขบัญชีออมทรัพย์

"Operation Smile Thailand"

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

เลขที่บัญชี 009-8-00444-3

หรือ

เมื่อบริจาคผ่านระบบ โดยสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application

บริจาคผ่าน SMS คลิ๊ก

📞 บริจาคผ่านการโทร คลิ๊ก

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)