บริจาค

บริจาคให้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

จำนวนเงิน

 • 1,000 บาท
 • 500 บาท
 • 100 บาท
 • ระบุจำนวนเงิน
  บาท

ช่องทางการบริจาค

 • Promptpay
 • Visa MasterCard JCB
 • AMEX Alipay Wechat UnionPay
 • PayPal
คุณสามารถบริจาคผ่าน QR Code (e-Donation)

คุณสามารถบริจาคผ่าน QR Code (e-Donation)

ระบบ e-Donation เป็นการอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงผู้รับ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี

 • บริจาคครั้งเดียว
 • บริจาครายเดือน
ที่อยู่บนใบเสร็จ
ช่องทางการรับใบเสร็จ