บริจาค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้โรงพยาบาลพะเยา ไม่สามารถตอบรับโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 และยังมิได้มีการกำหนดการโครงการฯ ขึ้นใหม่