บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดฝึกอบรม Clinical Coordinator Training ให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการ สำหรับผู้ประสานงานหลักทางการแพทย์