บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และ Kids Action for Kids มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมฉลองความร่วมมือที่ยาวนานถึง 13 ปี โดย Kids Action for Kids เป็นองค์กรการกุศลที่มีฐานอยู่ในประเทศนอร์เวย์