บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เปิดโครงการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Perfect Smile) ณ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ