บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไมเคิลเพจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด