บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Mr.Park Seo Joon and Thailand fan club name “The Path to Park Seo Joon”