บริจาค
บรรยากาศในงาน "40Y Operation Smile" มาฝากทุกท่านกันนะคะ