บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณโรงแรมในเครือแมริออท ประจำประเทศไทย นำโดยคณะกรรมการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม