บริจาค
ขอขอบคุณ Kids Action for Kids สนับสนุนโครงการสร้างรอยยิ้ม ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย