บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Jordan Asia Pacific ได้บริจาคแปรงสีฟัน จำนวน 960 อัน