บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ได้จัดกิจกรรม "You can 2022 : คุณสามารถสร้างรอยยิ้มให้ใครสักคน"