บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 22,120 บาท