บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณ น้องๆวงน้ำใจ (ทูตสร้างรอยยิ้ม) ได้ร่วมจัดกระเป๋า "Smile Bags จำนวน 100 ใบ"