บริจาค
ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งการกุศล "Run To Give" บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม