บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณอาสาสมัครจาก ธนาคาร BNP Paribas ร่วมทำกิจกรรมจัดกระเป๋า Smile Bag 50 ใบ