บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณมูลนิธิกรุงศรี นำโดยคุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท