บริจาค

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมูลนิธิฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่ามูลนิธิฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับมูลนิธิฯ ก่อนหน้าวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ และมูลนิธิฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่
อีเมล : [email protected]

ข้อควรรู้:
PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เป็นกฎหมายที่สร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน ที่ถูกจัดเก็บและถูกนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีธนาคาร บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น (ฎหมายบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565)

Privacy Notice คือ นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ การ “แจ้ง” รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง โดยระบุว่า… จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง? ของเจ้าของข้อมูล จะเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง? จะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน? จะขอลบข้อมูลต้องติดต่อใคร? จะลบภายในกี่วัน? และจะมีมาตรการอย่างไรในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น