บริจาค
ในฐานะผู้เป็นแม่เอง การที่เห็นผู้เป็นแม่คนอื่นหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสุขในการที่ได้เห็นบุตรชายของตัวเองเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปในทางที่ดีขึ้น ภาพที่เห็นนั้นมันก็เป็นอะไรที่อดรู้สึกตามไม่ได้และก็เหมือนเป็นรางวัล