บริจาค
การประชุมที่น่าประทับใจครั้งนี้ได้สร้างความมั่นใจให้กับผมว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีต่อเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านั้นผ่านการทำงานร่วมกันของกลุ่มแพทย์อาสา