บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณ บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด (DS All Co.,ltd) ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 (ATK) จำนวน 325 ชุด