บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ U.S. Armed Forces ประจำประเทศไทย ได้ระดมทุนเงินจาก “Second Annual U.S. Armed Services Dining-In”