บริจาค
ขอขอบคุณบริษัท เพลย์เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด และดารา ศิลปินผู้ออกแบบตกแต่งโมเดล Funko Pop ที่ได้รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อ